Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Konkursy

WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY PT. " JEŻ WSPANIAŁY ZWIERZ”.


Serdecznie zapraszamy Rodziców i Dzieci z naszego przedszkola do udziału w konkursie plastycznym pt. „ JEŻ- WSPANIAŁY ZWIERZ”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
Organizator:
Przedszkole w Potęgowie i Łupawie.

CELE KONKURSU:
• poznanie polskich gatunków jeży objętych czynną, ścisła ochroną,
• zwrócenie uwagi na zmniejszającą się liczbę jeży na terenie Polski i problem, jakim jest złe traktowanie tych zwierząt, zmuszonych do bytowania wśród ludzi i utratę naturalnych siedlisk,
• kształtowanie właściwych postaw wobec jeżowatych.
• rozwijanie kreatywności dzieci,
• rozwijanie umiejętności plastycznych.

Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkola w ŁUPAWIE i POTĘGOWIE oraz ich rodziców.

WARUNKI UCZESTNICTWA
• stworzenie pracy plastycznej płaskiej lub półpłaskiej,
• technika – dowolna,
• autor wykonuje jedną pracę plastyczną,
• format pracy – A4 lub A3
Do fotografii należy dołączyć metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora, nazwą grupy przedszkolnej oraz tytułem pracy.
· Zgłaszając prace uczestnik (prawny opiekun dziecka) jednocześnie wyraża zgodę na publikowanie zdjęć na stronie internetowej oraz w materiałach związanych z konkursem.
· Planowane jest przyznanie I, II, III miejsca.
· Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy natomiast zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
· Zgłoszone do konkursu prace będą zamieszczone na stronie internetowej placówki.

Termin dostarczania prac:
Prace należy dostarczyć do dnia 24 listopada pani Katarzynie Ciesielczyk, dzieci z przedszkola w Potęgowie do pani Marzeny Jasińskiej.
Ogłoszenie wyników konkursu:
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 29 listopada 2017r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
Konkurs trwał do: 2017-11-24, 23:59
Konkurs 2017-11-07, 23:40 | autor: Monika Szymborska
Przedszkolowo.pl logo